Startup All LIVE Event


               ความสำเร็จของการจัดงาน “Startup Thailand 2016” ที่ผ่านมา ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญ ที่ภาครัฐได้จุดประกายและทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้น หรือ Startup อย่างเป็นรูปธรรมในสังคมวงกว้าง รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมการสร้างเครือข่าย และการรวมกลุ่มของ Startup ครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศ

               Startup ถือเป็นวิสาหกิจกลุ่มใหม่ ที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงอย่างก้าวกระโดด ถือเป็นวิสาหกิจแห่งอนาคต ที่จะเป็นอีกหนึ่งกำลังสาคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ

               เพื่อเป็นการต่อยอดการพัฒนาขับเคลื่อน STARTUP ของประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ร่วมกับพันธมิตรจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาสังคม จัดงาน STARTUP Thailand 2017 ขึ้น ภายใต้แนวคิด "STARTUP THAILAND, SCALE UP ASIA" โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อยกระดับงานสู่การเป็น Platform ใหม่ในการเชื่อมโยงและส่งเสริมการเติบโตของ STARTUP ในภูมิภาค

StartupTH

follow us

Powered by thailivestream.com © 2017 Thai Livestream. All rights reserved. [122.155.17.196]