ระบบแอพพลิเคชั่นที่ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแต่ละท้องถิ่น และบริการที่จะทำให้การท่องเที่ยวนั้นราบรื่น ไม่ติดขัด โดยผู้ใช้งานสามารถที่จะเลือกสถานที่ที่ต้องการจะท่องเที่ยว แล้วจองที่พักในบริเวณใกล้เคียง อีกทั้งยังสามารถวางแผนการท่องเที่ยว (Travel Plan) ในสถานที่ต่าง ๆ โดยรอบได้ด้วยตัวเอง

นายฐิติวุฒิ รีชีวะ Champ.c.sasuya@hotmail.com 093-1471476
นายทัตพงศ์ วงศ์วิวัฒน์กิตติ A.tp_Lonewolf@hotmail.com 085-7212180
นายธนวัฒน์ นนท์ศรี puppotatobar@gmail.com 091-7870273
นางสาวจีราพร จี้หอม pondjera@gmail.com 083-869-9509
นายกลวัชร ไชยวรรณา james.konlawat@hotmail.com 091-0761186

Show all timings
  • Monday09:00 AM - 05:00 PM
  • Tuesday09:00 AM - 05:00 PM
  • Wednesday09:00 AM - 05:00 PM
  • Thursday09:00 AM - 05:00 PM
  • Friday09:00 AM - 05:00 PM

Additional Details

  • ชื่อมหาวิทยาลัย:มหาวิทยาลัยพะเยา
  • ชื่อผลงาน:ระบบแอพพลิเคชั่นที่ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
  • สถานที่แข่งขัน:สนาม ม.เชียงใหม่
  • วันที่แข่งขัน:19 กันยายน 2560
Show all