เป็นระบบป้องกันความปลอดภัยในรถจักรยานยนต์ การเข้าใช้งานต้องใช้ลายนิ้วมือในการเริ่มต้นการใช้งานของรถจักรยานยนต์ การใช้งานต้องมีลายนิ้วมือผู้ใช้งานหลัก 1 คนเป็นผู้ที่สามารถอนุญาตเพิ่มรายนิ้วมือให้ผู้ใช้งานรายอื่นสามารถใช้งานได้ เป็นการเปลี่ยนปุ่มสตาร์ทรถจักรยานยนต์ให้กลายเป็นระบบรักษาความปลอดภัยของรถ

นางสาวจิรดา ฉิมแย้ม Phu.bws@gmail.com 089-4351155
นายธนกร เลิศสุวรรณ Stang_Sangmon@hotmail.com 062-4016950
น.ส.ชนิสรา ใจมา Silk58079278@gmail.com 091-7716277
นายอภิรัตน์ ไชยสาร apirat.Chaisarn@icloud.com 080-1348411
นายไชยวัฒน์ ศรีวงค์ GuildWar_Mark200@hotmail.com 097-9865985

Show all timings
  • Monday09:00 AM - 05:00 PM
  • Tuesday09:00 AM - 05:00 PM
  • Wednesday09:00 AM - 05:00 PM
  • Thursday09:00 AM - 05:00 PM
  • Friday09:00 AM - 05:00 PM

Additional Details

  • ชื่อมหาวิทยาลัย:มหาวิทยาลัยพะเยา
  • ชื่อผลงาน:ระบบสแกนลายนิ้วมืออัจฉริยะพร้อมระบบสัญญาณกันขโมย
  • สถานที่แข่งขัน:สนาม ม.เชียงใหม่
  • วันที่แข่งขัน:19 กันยายน 2560
Show all