เราเป็นธุรกิจให้บริการทำการตลาดออนไลน์ ซึ่งประกอบไปด้วยการทำ Search Engine Optimization(SEO), Google AdWords, Facebook Ad และรวมไปถึงการบริการรับทำ Website e-Commerce

Additional Details

  • Contact E-mail:naruepon@optimizergroup.co.th
  • Contact Name:Naruepon Saharuthanun
  • Contact Position:CEO & Founder
  • Contact Number:0895343587
  • Does your company has revenue?:Yes
Show all
  • Co-Founder Nationality:Thai
  • Stage:Launched
  • Funding Status:Bootstrapping
  • Number of Employee:1-10
  • Founded Month/Year:พฤษภาคม 2017