เว็บแอปพลิเคชันและแอปพลิเคชัน Closely Vet เป็นเว็บแอปพลิเคชันที่ใช้ในการนัดหมายวัน เวลาเพื่อเข้ารับการรักษา อีกทั้งสามารถติดตามการรักษาจากสัตวแพทย์หรือสัตวบาลช่วยอำนวยความสะดวกสบายให้แก่ผู้ใช้งานเสมือนว่ามีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาอยู่ตลอดเวลา รวมถึงจัดหาคลินิกรักษาสัตว์ที่อยู่ใกล้ที่สุดให้กับกลุ่มสมาชิก ในส่วนของสัตวแพทย์และสัตวบาลสามารถเข้าถึงข้อมูลการรักษาประวัติการรักษาได้สะดวกรวดเร็วทุกที่ทุกเวลา โดยการใช้งานจะมีสองช่องทางคือผ่านเว็บแอปพลิเคชัน และผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนที่สนับสนุนระบบปฏิบัติการทั้ง Android และ iOS โดยจะเน้นไปที่เว็บแอปพลิเคชันเป็นหลัก

นางสาวอมรรัตน์ ธรรมใจ general.gib5556@gmail.com 088-5695299
นายอนุชา ปัจจามิตร anuchagame_1234@hotmail.com 088-5747978
นายธนพนธ์ ยังจารึก 27569thanaphon@chiankham.ac.th 099-9751464
นายพรมนัส อร่ามเรือง tun_@outlook.co.th 062-3045889
นายอุเทน บุญธรรม traingame8787@gmail.com 096-0411286

Show all timings
  • Monday09:00 AM - 05:00 PM
  • Tuesday09:00 AM - 05:00 PM
  • Wednesday09:00 AM - 05:00 PM
  • Thursday09:00 AM - 05:00 PM
  • Friday09:00 AM - 05:00 PM

Additional Details

  • ชื่อมหาวิทยาลัย:มหาวิทยาลัยพะเยา
  • ชื่อผลงาน:เว็บแอปพลิเคชัน และแอปพลิเคชัน “Closely Vet”
  • สถานที่แข่งขัน:สนาม ม.เชียงใหม่
  • วันที่แข่งขัน:19 กันยายน 2560
Show all