วุ้นแปลภาษาเป็นแอพพลิเคชั่นที่จะเข้ามาตอบโจทย์การแก้ปัญหาด้านการสื่อสารระหว่างกันให้หมดลงไป แอพพลิเคชั่นนี้จะเน้นไปที่การสื่อสารระหว่างบุคคลเป็นหลัก ผู้ใช้สามารถสร้างห้องสนทนาร่วมกันกับผู้ใช้อื่นได้ ห้องสนทนาแสดงภาษาที่ผ่านการแปลแล้วเป็นภาษาที่ผู้ใช้แต่ละคนกำหนด ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องรู้ความหมายหรือเข้าใจภาษาต่างประเทศแต่สามารถพูดคุยหรือสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ด้วยภาษาของตนเองและชาวต่างชาติก็สามารถเข้าใจได้ด้วยเช่นกัน

นายสร้างสรรค์ ปัญโญ sangsan36@hotmail.com 090-2677330
นางสาวอัจฉรา ใจปัญญา aschara3594@gmail.com 080-8535394
นางสาวจิรัชญา จิตรจำนงค์ rungji03@gmail.com 098-8164391
นายสุทธิวัฒน์ ตินะคัด 099-1433721
นายพัฒนพงศ์ อุดคำอ้าย 090-9564632

Show all timings
  • Monday09:00 AM - 05:00 PM
  • Tuesday09:00 AM - 05:00 PM
  • Wednesday09:00 AM - 05:00 PM
  • Thursday09:00 AM - 05:00 PM
  • Friday09:00 AM - 05:00 PM

Additional Details

  • ชื่อมหาวิทยาลัย:มหาวิทยาลัยพะเยา
  • ชื่อผลงาน:แอพพลิเคชั่นแก้ปัญหาด้านการสื่อสาร
  • สถานที่แข่งขัน:สนาม ม.เชียงใหม่
  • วันที่แข่งขัน:19 กันยายน 2560
Show all