บริษัท ครีเอเจอร์แลบ เน็ตเวิร์ก โซลูชั่น จำกัด (CNS)

ผู้รวบรวมระบบและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรามุ่งมั่นที่จะนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ล้ำหน้ามาสู่ชีวิตคุณ เพื่อสร้างความสะดวกสบาย และยกระดับคุณภาพชีวิตคุณ

Q เกี่ยวกับเรา

เราเรียกตัวเองว่า System Integrator ซึ่งหมายถึงผู้รวบรวมระบบ และ อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับความ ต้องการของแต่ละองค์กรซึ่งการรวบรวมดังกล่าว เรียกว่า Solution หรือระบบเบ็ดเสร็จ ที่จะช่วยให้การบริการจัดการองค์กรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Q ผลิตภัณฑ์ของบริษัท

1. VIZER กล้องวงจรปิดระบบ IP แบรนด์แรกของคนไทยคิดค้น และ พัฒนาโดยทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญของ CNS คุณสมบัติครบ รองรับการใช้งานทุกพื้นที่ อีกทั้งติดตั้ง และใช้งานง่าย ดูผ่านมือถือด้วยแอพพลิเคชั่น Vizereyes ผ่านระบบ Cloud Vizer . . . ชัดทุกความจริง !


2. VOXXY ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มกำไร อุปกรณ์แปลงสัญญาณโทรศัพท์ เชื่อมต่อกับระบบ ตู้สาขาโทรศัพท์เพื่อช่วยประหยัดค่าโทร ศัพท์ในองค์กรได้มากกว่า 40% ผ่านการทดสอบ และ รับรองมาตรฐาน กสทช. รองรับ 3G ทุกเครือข่าย


3. XORCOM ตู้สาขาโทรศัพท์ระบบ IP เชื่อมโยงทุกรูปแบบของการสื่อสาร เพิ่มประสิทธิภาพให้ทุกสายสนทนาด้วยฟังก์ชั่นที่หลากหลาย รองรับทุกประเภทธุรกิจตั้งแต่ขนาดองค์กรเล็กตอบโจทย์ ระบบ Call center ได้อย่างแท้จริง


4. Cloud Call Center ระบบโทรศัพท์สำหรับองค์กร ใช้งานง่าย ไม่ต้องยุ่งยากกับการจัดการสายโทรศัพท์และติดตั้ง PBX ใหม่สามารถขยายระบบโทรศัพท์ได้ตามต้องการ เพียงเชื่อมต่อ IP Phone กับอินเตอร์เน็ต แล้วสมัครใช้งานกับ CNS ก็สามารถจัดการสายโทรศัพท์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เสมือนมีระบบโทรศัพท์มืออาชีพอยู่ในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการโอนสาย ประชุมสาย จัดลำดับสาย บันทึกการสนทนา บันทึกข้อมูลการโทร รายงาน ฯลฯ


5. SmileFAX เชื่อมโยงระหว่างการรับ-ส่งโทรสารของเครื่องแฟ็กซ์ผ่าน เลขหมายพื้นฐาน ToT ไปยังสมาร์ทโฟน โดยการพัฒนา บูรณาการทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ สำหรับ Mobile Application ซึ่งเป็นโซลูชั่นส์แรกในประเทศไทยมุ่งเน้น การแก้ไขปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ มีความสะดวกในการเข้าถึงตลอด 24 ชม.รับบริการได้ ทุกที่ครอบคลุม ทั่วประเทศไทย

Additional Details

 • Contact E-mail:info@creaturelab.co.th
 • Contact Number:02 433 4333
 • Contact Position:sale department
 • Contact Name:K.Nathakitt
 • Does your company has revenue?:Yes
Show all
 • Country Operating in:Bangkok Thailand
 • Company Registered Month/Year:2547
 • Co-Founder Nationality:Thai
 • Stage:Launched
 • Number of Employee: 11-50
 • Founded Month/Year:2547