ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ทำสตาร์ทอัพได้ เพราะมีข้อดีที่ต่างกัน