พร้อมหรือยัง…ที่จะมาลำบาก ถ้าพร้อมแล้ว ก็ลงมานั่งด้วยกัน