คุณเริ่มต้นทำได้เลย แต่เริ่มเล็กก่อน เพราะถึงเฟลก็เฟลในสเกลเล็ก