ขอเชิญเข้าร่วมการจัดประชุม District Summit 2018 by NIA