ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs Startup และผู้ที่สนใจเข้าชม “DITP Start-up Pavilion”